Bookmark and Share
Címlap

Felhasználási feltételek

A bereljhajot.hu weboldal használatával Ön (a továbbiakban: Felhasználó) az alábbi feltételeket, tudnivalókat korlátozás nélkül elfogadja.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok tekintenében az adatkezelő a bereljhajot.hu, aki a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. A bereljhajot.hu a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

A személyes adatok felhasználásának célját mindíg megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri a bereljhajot.hu.

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a Felhasználó számítógépén ("cookie"). Ennek megtörténtéről a Felhasználó a bereljhajot.hutől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a bereljhajot.huhöz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a bereljhajot.hu kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére a bereljhajot.hu megsemmisíti.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a bereljhajot.hu minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a bereljhajot.hu szellemi alkotása.

A bereljhajot.hu által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a bereljhajot.hu kizárja.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a bereljhajot.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a bereljhajot.hu befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a bereljhajot.hu törli vagy módosítja.